Meditatie

Van het een komt het ander en ik begon verschillende soorten meditatietechnieken te ontdekken. De meeste van de moelijkheden en spanningen die we onderviden, hebben hun oorsprong in de geest en veel van onze problemen zoals bijwoorbeeld een slechte gezondheid worden veroorzaakt of verergerd door stress.
Regelmatig mediteren helpt om te leren begrijpen dat geluk een mentale toestand is en dat het niet in dingen buiten ons maar binnen onszelf te vinden is.
Meditatie brengt onze geest dichter bij "wijsheid", op natuurlijke wijze voeren we acties uit die niet alleen onszelf maar ook om ons heen goed doen. We ervaren een groot gevoel van rust en welzijn. Het leert om beter met moeilijke omstandigheden om te gaan, we zullen ons dichter bij "de ander" voelen, en we zullen meer aandacht hebben voor hen en onze relaties verbeteren.

Zwemmen is kristahelder water.
Wanneer de oppervlakte van het water (de geest) wild beweegt, is het onmogelijk om de bodem te zien.
Alles is troebel. Evenwel, wanneer het aan de oppervlakte tot rust is gekomen kun je duidelijk de bodem en wat er onder de oppervlakte zit, observeren.

meditacion
facebook facebook

Bezoek me op Facebook